Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Pytanie: Moi rodzice mają długi. Czy ja jako córka, mężatka, nie mieszkająca z nimi od 15 lat powinnam wystąpić do sądu z pismem, że nie odpowiadam za długi rodziców zarówno za ich życia, jak i po ich śmierci?
Odpowiedź: Nie ma takiego trybu postępowania, żeby mogła Pani wystąpić do sądu z pismem, że nie odpowiada Pani za długi rodziców, za życia i po ich śmierci. Dopóki Pani rodzice żyją, a są przecież ludźmi dorosłymi, to sami odpowiadają za swoje czyny i zaciągnięte zobowiązania. Bezskuteczne tu będą jakieś umowy i czynności na przyszłość. Trzeba również uważać na to, co się robi, gdyż nieumiejętne działanie może być poczytane np. przez komornika, jako czynności zmierzające do celowego ubezskutecznienia egzekucji, za co mogą grozić kary. Jeżeli są to długi związane z mieszkaniem (czynsze, opłaty) to odpowiadają za nie wszystkie osoby pełnoletnie, które zamieszkują w danym lokalu (niezależnie kto jest właścicielem, czy też najemcą lokalu). Zamieszkiwanie potwierdza zaś zameldowanie pod danym adresem. Często więc piszą do nas osoby, które faktycznie nie mieszkają pod danym adresem, ale są pod nim zameldowane i dostają one nakaz zapłaty, a później komornik wszczyna egzekucję. Jeśli Pani nie mieszka w mieszkaniu rodziców, ani nie jest tam zameldowana od 15 lat, to wówczas zadłużenie to faktycznie może przejść na Panią w przyszłości w spadku. Prawo przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Dopiero jednak po śmierci każdego z rodziców będzie Pani mogła, po każdym z nich osobno, udać się do notariusza i sporządzić u niego oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie to trzeba potem załączyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy. Gdy brak jest oświadczenia po tym terminie sąd stwierdzi, że spadek nabywają spadkobiercy, którzy takowego oświadczenia nie złożyli. Jeśli ma Pani dzieci pełnoletnie, to one także muszą złożyć takie oświadczenia, gdyż spadek po odrzuceniu przechodzi na dalszych spadkobierców. Jeśli zaś ma Pani dzieci niepełnoletnie, to trzeba wystąpić wówczas do sądu rodzinnego o udzielenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez Panią w imieniu dzieci.

Wróć