Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Niezapłacony abonament RTV

Pytanie: Mój ojciec skończył 60 lat i otrzymał emeryturę w kwocie ok. 1000 zł. Nie płacił abonamentu RTV. Otrzymał z poczty wezwanie do zapłaty abonamentu RTV za okres od 2008 do 2013 r. Czy musi płacić za ten okres?. Czy można się od tego w jakikolwiek sposób odwołać? Nadmieniam, że opłaca od kilku lat telewizję cyfrową i nie korzysta z anteny naziemnej, radia też nie posiada.
Odpowiedź: Wezwanie do zapłaty abonamentu może otrzymać każdy, kto miał zarejestrowany odbiornik na poczcie i zaprzestał jego płacenia. Ściąganiem abonamentu zajmuje się obecnie Poczta Polska. Maksymalny okres, za jaki może ona dochodzić abonamentu to 5 lat. Po tym czasie starsze roszczenia są przedawnione. Niezapłacony abonament jak i opłata karna za używanie niezarejestrowanego odbiornika są dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej (potwierdził to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r.). Wówczas Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i zwraca się do urzędu skarbowego o wyegzekwowanie należności. Fiskus może zaś zająć konto, wynagrodzenie za pracę, wejść na rentę lub emeryturę. Jeśli Pani ojciec nie chce korzystać z odbiornika i opłacać abonamentu musi jak najszybciej wyrejestrować odbiornik. Wszystkiego należy dokonywać na piśmie. Telefoniczne lub mailowe wiadomości, nie są w żaden sposób potwierdzane. Nie będziesz w stanie wykazać, że zwracałeś się z korespondencją w tej sprawie. Jeśli masz świadomość, że nie płaciłeś abonamentu, lub też wiesz, że Poczta już podjęła działania w celu jego wyegzekwowania, najgorsze co możesz zrobić to nieodbieranie korespondencji i ignorowanie wezwań. Należy więc odbierać wszelką korespondencję, by wiedzieć co się dzieje. Uiszczanie opłat np. za telewizję cyfrową, czy kablową jest zupełnie osobną sprawą i nie zwalnia z opłacania abonamentu do KRRiT.
Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej lub posiadająca bardzo niskie dochody może starać się o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległego abonamentu. Wniosek z prośbą o umorzenie należy wysłać listem poleconym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na adres: Departament Budżetu i Finansów, skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. We wniosku należy umieścić oprócz danych osobowych, także indywidualny numer identyfikacyjny, okres jakiego umorzenie ma dotyczyć oraz kwotę zadłużenia. Na końcu wniosku należy wskazać ważne powody, z jakich opłacenie abonamentu nie było możliwe i uzasadnić dlaczego KRRiT miałby odstąpić od naliczenia abonamentu. Generalnie o umorzenie może się ubiegać osoba, u której w rodzinie na głowę przypada nie więcej niż 55,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (obecnie jest to niecałe 900 zł), a w wypadku osoby samotnej 74% minimalnego wynagrodzenia. Wnioski o rozłożenie na raty na ogół są uwzględniane, choć okres rozłożenia z reguły nie wynosi więcej niż 12 miesięcy. O przesłaniu wniosku powinno się także poinformować Dział Abonamentu RTV Poczty Polskiej SA (ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz), by Poczta wstrzymała się z wszczęciem egzekucji, do czasu podjęcia decyzji przez KRRiT. Zwolnione z abonamentu są osoby, które ukończyły 75 lat; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; osoby, które ukończyły 60 lat i posiadające prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także osoby bezrobotne. Zwolnienie nie jest automatyczne co oznacza, że jeśli dana osoba jest już uprawniona do zwolnienia, powinna zgłosić to w urzędzie pocztowym i przedstawić tam dokumenty uprawniające do zwolnienia.

Wróć