Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne w sprawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej

Oblodzony wjazd do budynku - kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie auta?

Pytanie: W listopadzie br. wyjeżdżałem swoim autem z garażu podziemnego. Wyjazd z garażu jest stromy i prowadzi po ostrym łuku, który ma 90 stopni. Wyjazd ma duży kąt nachylenia i jest zbudowany z kostki „brukowej”, która siłą rzeczy jest śliska. Wyjazd był w całości pokryty śniegiem, pod którym był lód....
Odpowiedź: Odpowiedzialność za szkody na terenie wspólnoty nie jest ograniczona wyłącznie do jej członków lub mieszkańców. Gdy na terenie dojdzie do zdarzenia z udziałem zupełnie postronnej osoby, to także wspólnota lub zarządca mogą ponosić odpowiedzialność za wyrządzenie tej osobie szkody lub za...

Składowanie rzeczy na częściach wspólnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie: W budynku wielorodzinnym, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, jeden z mieszkańców zrobił sobie na strychu (części wspólnej) składowisko różnych starych rzeczy (śmieci). Kto i jakie powinien podjąć działania, żeby ze strychu mogli korzystać wszyscy?
Odpowiedź: Jeśli budynek to wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia, to działania powinien podejmować zarząd, bo od tego on właśnie jest. Działania przede wszystkim powinny polegać na pisemnym wezwaniu (listem poleconym) do opróżnienia strychu pod rygorem wniesienia sprawy na drogę sądową i obciążenia tej...

Członek zarządu a sprzątanie klatek schodowych, dane osobowe zarządcy na klatkach

Pytanie: Czy pani z zarządu wspólnoty mieszkaniowej może sprzątać części wspólne budynku w tej samej wspólnocie lub ktoś z rodziny?. Czy na klatkach schodowych powinien być jakiś harmonogram sprzątania? Czy powinny być podane jakieś telefony do zarządu?
Odpowiedź: Nie ma żadnych ograniczeń w doborze osób do sprzątania. Wspólnota może zlecić takie prace każdemu, zarówno jakiejś wyspecjalizowanej firmie, jak i osobie fizycznej. Obecnie wcale nie tak łatwo znaleźć rzetelną i sumienną osobę do takich prac. W opisanej sytuacji najistotniejsze jest co najwyżej...

Lekceważące postępowanie zarządcy wspólnoty, ignorowanie potrzeb właścicieli

Pytanie: Posiadając więcej niż 1/5 udziałów w naszej wspólnocie, zgodnie ze statutem, zwróciliśmy się pisemnie do naszego zarządcy o podjęcie kilku uchwał opisując szczegółowo, co ma zawierać każda uchwała. Otrzymaliśmy odpowiedź, że uchwały zostaną przedstawione i omówione na zebraniu rozliczeniowym....
Odpowiedź: Można by rzec, że tak się kończy, gdy ktoś coś robi, a nie za bardzo zna się na tym co robi. Zarządca niestety ma w tej kwestii rację. Zbieranie głosów pod uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego głosowania, leży w kompetencji wyłącznie zarządu wspólnoty (ew. zarządcy). Członkowie wspólnoty...

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na adaptację strychów, wbrew niektórym właścicielom

Pytanie: Jestem właścicielem mieszkania w budynku komunalnym, gdzie przewagę mają najemcy którzy nie wykupili mieszkań i 2 lata temu, mimo mojego sprzeciwu wspólnota mieszkaniowa przekazała strychy najemcom, by mogli je przekształcić na mieszkania. Teraz wychodzi, że budynki nie były do tego...
Odpowiedź: Jeśli mówimy tu o wspólnocie mieszkaniowej, to rządzi się ona zasadami określonymi w ustawie o własności lokali. Ale na podstawie Pana opisu trudno stwierdzić, jakie ustawy mają tu zastosowanie. Bo napisał Pan bardzo ogólnie, że budynki są komunalne a nieokreślona część jest wspólnotą. Nie...

Zakres uprawnień członka Wspólnoty Mieszkaniowej we wspólnych sprawach

Pytanie: Proszę o pomoc w napisaniu odpowiedzi na pismo. Od pewnego czasu we wspólnocie mieszkaniowej, w której mieszkam, borykam się z uporczywym sąsiadem, który sam stanowi nam nowe prawa i obowiązki. Na klatce zawiesił on informację: "W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej .... w ..., prosimy Państwa o...
Odpowiedź: Nie napisała Pani, czy to mała, czy duża wspólnota i czy jest powołany zarząd i kto wchodzi w jego skład. Bo rozumiemy, że sąsiad, o którym mowa nie jest w takowym zarządzie wspólnoty. Pismo, o którym Pani pisze, samo w sobie nie jest niezgodne z prawem. Każdy z właścicieli ma prawa, ale też i...

Przestrzeń nad dachem. Część wspólna, czy własność prywatna?

Pytanie: Jestem właścicielem mieszkania na ostatniej kondygnacji z dwuspadowym stropodachem. W czasie budowy budynku obniżono sufit nad moim mieszkaniem, ocieplono sufit 20 cm watą, zmniejszając kubaturę mojego mieszkania, a tym samym rachunki za ogrzewanie. Prace wykonywano na podstawie uchwały...
Odpowiedź: Cała sytuacja przedstawiona przez Pana w zapytaniu jest raczej kuriozalna. Zasady określające własność lokali są jasne. Cały budynek składa się z poszczególnych mieszkań i części wspólnych (klatek, piwnic, podwórka itp.). Każdy z właścicieli ma zaś prawo własności, w takim zakresie, w jakim nabył...

Ograniczenie wjazdu na teren wspólnoty

Pytanie: Na prośbę i koszt wspólnoty mieszkaniowej zamontowano słupki zaporowe ograniczające wjazd do posesji. Zarząd dał klucz tylko jednej osobie i ona ma otwierać i zamykać ten słupek. Nie chcą dać kluczy pozostałym lokatorom, ani nie pozwalają dorobić klucza. Na nasze pisma odpowiadają, że słupek ma...
Odpowiedź: Z treści Pani zapytania wynika, że jeden członek wspólnoty jest zaangażowany w ciągłe otwieranie i zamykanie wjazdu do posesji, co jest samo w sobie rozwiązaniem kuriozalnym. Zapewne w zamyśle chodziło o to by kluczy po jakimś czasie nie dorabiały inne osoby i aby nie utracić kontroli nad...

Opłaty za części wspólne naliczane przez dewelopera

Pytanie: Kupiliśmy mieszkanie od dewelopera. W jednym z zapisów aktu jest mowa o tym, że zarząd nieruchomością wspólną po powołaniu wspólnoty będzie prowadził deweloper a potem inna firma. W ub. roku otrzymaliśmy notę obciążeniową zawierającą opłaty za zarząd nieruchomością, eksploatację części wspólnej,...
Odpowiedź: Pytanie czy deweloper ma prawo żądać opłat nie jest pytaniem postawionym właściwie. Bowiem skoro deweloper prowadzi zarząd nieruchomością a raczej jest on zarządcą nieruchomością to jako zarządca ma on obowiązek rozliczać koszty i opłaty wspólne na poszczególnych właścicieli lokali. Wszystkie te...